Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » O Asociaci » Lidé v Asociaci

Lidé v Asociaci


PŘEDSTAVENSTVO

 

PhDr. Robert Huneš

Prezident

Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně, fakulta pedagogická, obor geografie - historie a Vysokou školu zdravotníctva a sociáľnej práce sv. Alžběty v Bratislavě - sociální práce. Člen České křesťanské akademie - předseda místní skupiny Vodňany, člen Akademického výboru ČKA v Praze, jednatel občanského sdružení Krajina - sdružení pro péči o krajinu a ochranu památek Vodňanska.

reditel@hospicpt.cz 

tel.: 777 704 210

 

 

Ing.Taťána Janoušková

Viceprezidentka

Ředitelka hospice sv. Zdislavy v Liberci. Absolventka Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Technická kybernetika, 20 let pracovala na pozici ekonoma.

tel.: 604 697 317  

 

 

Jan Hanuš

Viceprezident

Ředitel Charity Opava – organizace s třicetiletou historií působící na Opavsku. V Charitě Opava pracuje od roku 1994, na pozici ředitele od roku 2004. Jedno ze 17 středisek charity Opava je Charitní hospicová péče "Pokojný přístav". Pokojný přístav zahájil svou činnost 1.4.2007. je ženatý a má čtyři děti.

hanus@charitaopava.cz

tel.: 553 612 780

 

 

Ing. Marta Šťastná

Viceprezident

Ředitelka Hospice na Svatém Kopečku, který působí v Olomouci od roku 2002. Absolventka Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, obor Ekonomika a provoz železniční dopravy. V hospici pracuje od roku 2018, 17 let zastávala pozici ředitelky Oblastní charity Přerov, která zajišťuje i Domácí hospicovou péči.

tel.: 777 729 527

 

 

   

REVIZNÍ KOMISE A SMÍRČÍ SOUDCE

Bc. Martin Pražák

Předseda komise

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářský obor charitativní a sociální práce, absolvent VOŠs Caritas v Olomouci, obor sociální práce, a dvousemestrálního kursu Manažerů neziskových organizací pořádaný o.s. Agnes. V letech 1993-94 působil v Charitě Ostrava na pozici fundraisera a vedoucího sociálního projektu zaměřeného na pomoc lidem se zdravotním postižením, od roku 1995 do současné doby je ředitelem Charity Ostrava. Od r. 1996 dosud členem Rady městského obvodu Ostrava-Petřkovice, odpovědný za sociální oblast; od r. 2000 členem Komise statutárního města Ostrava zaměřené na pomoc handicap. dětem; od r. 2000 členem Výkonného výboru o.s. SKOK http://www.skok.biz/. martin.prazak(zavináč)caritas.cz; 596 621 094, 731 625 763

 

Blanka Štěvicová, DiS

Celoživotně působí jako zdravotní sestra - specialistka na výchovnou a ošetřovací péči. Pracuje 44 let ve zdravotnictví. V roce 1993 se jí podařila realizace projektu dětské dechové rehabilitace v Mostě za přispění MZ ČR. V roce 2004 jí byl svěřen úkol vybudování HOSPICE v MOSTĚ. Provoz hospice byl zahájen 5.5.2005.

hospic@mostmail.cz 

tel.: 776 286 265

 

 

Mgr. Marta Vacková

V roce 1991 začala pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici v Českých Budějovicích. Současně vystudovala učitelský obor na TF JU. 8 let se věnovala především rodině a 3 dětem. 10 let v podnikatelské sféře jako manažerka v oblasti cestovního ruchu a později jako lektor a konzultant v oblasti soft skills. Současně si vyzkoušela práci redaktorky Českého rozhlasu, která jí přivedla do hospice. V roce 2012 založila organizaci RUAH o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou péči a další sociální a zdravotní služby v okrese Benešov. Do dnešní doby je ředitelkou této organizace, přednáší v oblasti sociálních služeb a poskytuje supervizní a koučovací konzultace především manažerům a týmům v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Zároveň pracuje jako zastupitelka města Týnec nad Sázavou a podílí se na rozvoji sociální komunitní práce v oblasti.


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.Nadcházející akce: