Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Efektivní hojení ran, komplexní pohled na prevenci a léčbu dekubitů - cyklus seminářů


Konference je určena pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře a farmaceutické asistenty. Pro nelékařské zdravotnické pracovníky je konference zařazena do kreditního systému dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a účastníkům akce náležejí 4 kredity. Registrujte se na: www.florence.cz/vzdelavani/akce

Registrační poplatek 150 Kč. Změna programu vyhrazena.

 

P r o g r a m :

 

P ř e d n á š e j í c í : Bc. Jana Dvořáková, lektor certifikovaného kursu hojení ran, NCO NZO, Brno

 

13.30–13.45 Registrace účastníků

13.45–13.50 Úvodní slovo

13.50–15.00 Zásady správné prevence dekubitů

– mezinárodní dokumenty a jejich využití v praxi (EPUAP, WUWHS)

– dostupné nástroje a jejich´použití (polohování, matrace, profylaktická krytí)

 

15.00–15.15 Přestávka

 

15.15–16.55 Zásady efektivního hojení dekubitů

– nová klasifikace dekubitů podle EPUAP

– výběr vhodných krytí a postupů pro hojení dekubitů

 

16.55–17.10 Přestávka

 

P ř e d n á š e j í c í : Mgr. Marek Tomečka, Ph.D., Medical Advisor, Nutricia a. s.

 

17.10–18.20 Výživa jako nedílná součást péče o dekubity

 

18.20–18.30 Předávání certifikátů

Pozvánka na seminář ke stažení


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Nadcházející akce: