Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » Videa » Konference

Kdybych měl už jen jeden den života (2017)


PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

https://www.youtube.com/watch?v=2Q7bGY1AusY

 

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Věda, víra a nevyléčitelně nemocní

https://www.youtube.com/watch?v=O8mL34JfCQg

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, aneb strach z nemoci
a umírání

https://www.youtube.com/watch?v=e7ZAsEqf7eA

 

Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Hodnota lidského života v jeho závěru, aneb apologie proti eutanatikům

https://www.youtube.com/watch?v=LY6Af6VA3wk

 

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et Ph.D., PhDr. Zlatica Dorková, PhD.: Existenciálne súvislosti v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov

https://www.youtube.com/watch?v=xKUR9U_ORnA

 

P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE: Duchovní péče o nemocné bez víry

https://www.youtube.com/watch?v=DwhfXHIqWxM

 

Jana Sieberová: V okamžiku smrti potřebujeme blízkost druhého člověka 

https://www.youtube.com/watch?v=LkzFz2tpR5E&feature=youtu.be


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.Nadcházející akce: