Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

XIII. DEN PALIATIVNÍ HOSPICOVÉ PÉČE


PROGRAM ODBORNÉ KONFERENCE:

8:30 – 9:30 Prezence účastníků

9:30 – 9:45 Úvodní slovo

PhDr. et Mgr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

9:45 – 10:30 PACIENT S PLICNÍ VENTILACÍ V TERMINÁLNÍM STÁDIU – ÚSKALÍ A DILEMATA

MUDr. Libor Válek – praktický lékař

10:30 – 11:15 VYUŽITÍ DLOUHODOBÝCH CÉVNÍCH VSTUPŮ V PALIATIVNÍ PÉČI

MUDr. Viktor Maňásek – primář onkologického oddělení Nemocnice Nový Jičín

11:15 – 12:00 PALIATIVNÍ PÉČE A POCITY BEZMOCI

PhDr. et Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. – klinický psycholog

12:00 – 13:30 Přestávka na oběd

13:30 – 14:15 DĚTI A SMRT - JEJICH REAKCE, EMOCE A JAK S NIMI MLUVIT

Mgr. Sylvie Stretti – terapeutka a ředitelka Poradny Vigvam, z. ú.

14:15 – 15:00 STÁŘÍ, SMRT A EKONOMIKA

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. – internista, geriatr a publicista

15:00 – 15:45 PRÁVNÍ ASPEKTY POSLEDNÍCH VĚCÍ ČLOVĚKA

MUDr. et Mgr. Jolana Těšinová, Ph.D. -přednosta Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK

15:45– 16:00 Diskuze

Pro zájemce je připravena možnost exkurze v Hospici sv. Jana N. Neumanna a Domově Matky Vojtěchy

Odborný garant: MUDr. František Vlček

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a pro lékaře ohodnocena 5 kredity.

Pozvánka ke stažení: XIII. den paliativní hospicové péče


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.Nadcházející akce: