Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Poděkování všem dárcům, sponzorům a příznivcům


S velkou vděčností děkujeme všem, kteří nás v roce 2020 finančně podpořili! Vaše dary jsou střípky do mozaiky, která dohromady vytváří pocit sounáležitosti a jistoty. Vytváří obraz společného snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu dál a potřebují naší pomoc, lásku a pochopení. Omlouváme se dárcům, jejichž jména jsme z bankovního výpisu banky, kam byly peníze poukázány, nedokázali při nejlepší vůli rozluštit. Peníze jsme každopádně obdrželi a to bylo jistě cílem Vás všech, kteří jste přispěli.

Pokud požadujete potvrzení o daru a neuvedli jste tuto skutečnost předem, je možné se obrátit na náš sekretariát na info@asociacehospicu.cz. Děkujeme!!!


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: