Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » O Asociaci » Lidé v Asociaci

Lidé v Asociaci


PŘEDSTAVENSTVO

 

PhDr. Robert Huneš

Prezident

Ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna. Vystudoval Univerzitu J. E. Purkyně, fakulta pedagogická, obor geografie - historie a Vysokou školu zdravotníctva a sociáľnej práce sv. Alžběty v Bratislavě - sociální práce. Člen České křesťanské akademie - předseda místní skupiny Vodňany, člen Akademického výboru ČKA v Praze, jednatel občanského sdružení Krajina - sdružení pro péči o krajinu a ochranu památek Vodňanska.

reditel@hospicpt.cz 

tel.: 777 704 210

 

 

Ing.Taťána Janoušková

Viceprezidentka

Ředitelka Hospice sv. Zdislavy v Liberci. Absolventka Českého vysokého učení technického v Praze v oboru Technická kybernetika, 20 let pracovala na pozici ekonoma.

reditel@hospiczdislavy.cz

tel.: 604 697 317  

 

 

Mgr. Marta Vacková

Viceprezidentka

V roce 1991 začala pracovat jako zdravotní sestra v nemocnici v Českých Budějovicích. Současně vystudovala učitelský obor na TF JU. 8 let se věnovala především rodině a 3 dětem. 10 let v podnikatelské sféře jako manažerka v oblasti cestovního ruchu a později jako lektor a konzultant v oblasti soft skills. Současně si vyzkoušela práci redaktorky Českého rozhlasu, která jí přivedla do hospice. V roce 2012 založila organizaci RUAH o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou péči a další sociální a zdravotní služby v okrese Benešov. Do dnešní doby je ředitelkou této organizace, přednáší v oblasti sociálních služeb a poskytuje supervizní a koučovací konzultace především manažerům a týmům v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Zároveň pracuje jako zastupitelka města Týnec nad Sázavou a podílí se na rozvoji sociální komunitní práce v oblasti.

vackova@ruah-ops.cz

tel.: 773 628 142

 

Ing. Marta Šťastná

Viceprezident

Ředitelka Hospice na Svatém Kopečku, který působí v Olomouci od roku 2002. Absolventka Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, obor Ekonomika a provoz železniční dopravy. V hospici pracuje od roku 2018, 17 let zastávala pozici ředitelky Oblastní charity Přerov, která zajišťuje i Domácí hospicovou péči.

marta.stastna@hospickopecek.charita.cz

tel.: 777 729 527

 

 

   

REVIZNÍ KOMISE A SMÍRČÍ SOUDCE

Bc. Martin Pražák

Předseda komise

Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, bakalářský obor charitativní a sociální práce, absolvent VOŠs Caritas v Olomouci, obor sociální práce, a dvousemestrálního kursu Manažerů neziskových organizací pořádaný o.s. Agnes. V letech 1993-94 působil v Charitě Ostrava na pozici fundraisera a vedoucího sociálního projektu zaměřeného na pomoc lidem se zdravotním postižením, od roku 1995 do současné doby je ředitelem Charity Ostrava. Od r. 1996 dosud členem Rady městského obvodu Ostrava-Petřkovice, odpovědný za sociální oblast; od r. 2000 členem Komise statutárního města Ostrava zaměřené na pomoc handicap. dětem; od r. 2000 členem Výkonného výboru o.s. SKOK http://www.skok.biz/.

martin.prazak@caritas.cz 

tel: 596 621 094, 731 625 763

 

Blanka Štěvicová, DiS

Celoživotně působí jako zdravotní sestra - specialistka na výchovnou a ošetřovací péči. Pracuje 44 let ve zdravotnictví. V roce 1993 se jí podařila realizace projektu dětské dechové rehabilitace v Mostě za přispění MZ ČR. V roce 2004 jí byl svěřen úkol vybudování HOSPICE v MOSTĚ. Provoz hospice byl zahájen 5.5.2005.

hospic@mostmail.cz 

tel.: 776 286 265

 

 

Olga Pištejová, DiS.

 

Celý pracovní život se věnovala nemocným lidem. Možná právě povolání zdravotní sestřičky v ní zažehlo myšlenku smysluplně zlepšit podmínky a  prostředí lidem, kterým již nezbývá mnoho dní života. Myšlenka poskytování paliativní hospicové péče v kamenném zařízení v ní zrála možná 10 let. Aktivně vyhledávala veškeré dostupné poznatky o této péči, kontaktovala se s lidmi, kteří se této myšlence v republice také věnují, prosazovala postavení hospice na krajské úrovni. Nakonec její myšlenka zhmotnila v plně funkční hospic v Nejdku. Provoz hospice byl zahájen 11. 11. 2018. Je to žena, která nikdy neodmítne podat komukoli pomocnou ruku a poskytnout účinnou radu. I když sama nemá svůj den, je vždy usměvavá a vstřícná.

reditel@rehos-nejdek.cz

tel.: 731 233 550


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: