Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » O Hospicích » Co je hospic

Co je hospic


 

Hospic

 • Je místem laskavé péče o umírajícího člověka.
 • Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým.
 • Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho lidská důstojnost, že nebude osamocen.

 

Pro koho je hospic?

 • Pro nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, převážně onkologického, ale také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS, pokročilé demence.

 

Proč právě hospic?

 • Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných onemocnění v terminální fázi - bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení, nespavosti, úzkosti, strachu.
 • Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu.
 • Mohou mít v pokoji věci, které mají rádi, např. televizi, rádio, vlastní hrníček, obrázek, ale i mikrovlnnou troubu, varnou konvici.
 • Příbuzní a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání a potřeb, mohou ho doprovázet ve dne v noci.
 • Na návštěvy mohou přicházet také děti, pokud si to nemocný přeje.
 • O nemocného se stará a pečuje personál hospice, nemocný a jeho blízcí mají čas a prostor pro sebe a na sebe.
 • Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit a znovu požádat o přijetí do hospice.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

 • Nemocný může mít u sebe někoho, kdo s ním tento úsek života bude sdílet, kdo mu bude pomocí.
 • Nabízí prostor k rekapitulaci života a možnost uspořádat své záležitosti - finanční a materiální, ale i vztahové.
 • Pomáhá najít smíření a odpuštění těm, kdo smíření a odpuštění hledají.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Jaký je denní režim v hospici?

 • Ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu.
 • Mohou snídat, obědvat a večeřet podle svých možností a potřeb.
 • Strava je v takové podobě, jaká vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná), každému, kdo se nemůže sám najíst, pomůže personál.
 • Sestry a pečovatelky se starají o pitný režim.
 • Podle svých přání mohou nemocní trávit čas na terase, v zahradě, a to i na vozíku nebo s postelí.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Kdy uvažovat o přijetí do hospice?

 • Když nemoc pokročila natolik, že léčbou v nemocnici již nelze zdravotní stav nemocného zlepšit nebo stabilizovat.
 • Když není možná domácí péče nebo je pro rodinu příliš náročná.
 • Hospice nabízejí i krátkodobé, tzv. respitní pobyty, jejichž cílem je ulehčit pečující rodině, umožnit jí rekreaci a zotavení pro pokračování další péče o nemocného doma.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Kdo o nemocného pečuje?

 • Tým hospice je složen nejen z ošetřujícího personálu - lékařů, sester, sociálních pracovníků, ošetřovatelů - ale i psychologů, duchovních a dobrovolníků.
 • Spirituální péče je nabízena s respektem na přání nemocného a jeho blízkých v jakékoli fázi pobytu v hospici. Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb.
 • Dobrovolníci se podílejí na doprovázení pacientů, pomáhají jako společníci, mohou pacientům předčítat, doprovázet je do zahrady, na programy v hospici apod.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Co je třeba udělat pro přijetí do hospice?

 • Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
 • Formulář žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo vyzvednout v hospici.
 • K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informovaný souhlas nemocného s umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo poštou do hospice. Více v sekci Jak požádat o přijetí do hospice.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Kolik stojí pobyt v hospici?

 • Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče.
 • Na úhradě sociální složky péče se podílí klient určitou částkou denně dle pravidel jednotlivých zařízení. Tato částka je vždy úměrná možnostem klientů tak, aby byla péče dostupná pro každého.
 • Státní dotace a dary od sponzorů, fyzických i právnických osob slouží k dofinancování nepokrytých nákladů.

 

Jaký má smysl pobyt v hospici?

Kde získat informace o hospici?

 • Na webových stránkách www.asociacehospicu.cz v sekci Hospice v ČR.
 • Dotazem v poradně Asociace na e-mailové adrese propagace@asociacehospicu.cz.
 • Další zdroj informací na www.hospice.cz, www.umirani.cz.

APHPP děkuje za spolupráci při přípravě tohoto dokumentu hospici Citadela ve Valašském Meziříčí.

 


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: