Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » O Hospicích » Formy hospicové péče

Formy hospicové péče


Domácí hospicová péče

pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zapojení rodiny do péče o nemocného. Česká republika zatím není plně pokryta službami domácí hospicové péče, informace o fungujících službách najdete v sekci Hospice v ČR.  

Lůžkový hospic je zdravotnické zařízení poskytující nepřetržitou péči pacientům ve stádiu nevyléčitelné nemoci, kdy byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Do hospice přichází těžce nemocný člověk ve chvíli, kdy je nutná léčba paliativní (úlevná), ale v domácím prostředí na fyzicky i odborně náročné ošetřování rodina nestačí nebo domácí péče není k dispozici. V ČR je 17 lůžkových hospiců, pouze ve dvou krajích zatím nejsou vybudovány. Informace o hospicích najdete v sekci Hospice v ČR.  


Co je charakteristické pro hospicovou péči:
  • činnost týmu pracovníků se zaměřuje na odstranění či minimalizaci symptomů doprovázející nevyléčitelné onemocnění,
  • o pacienty a jejich rodiny pečuje tým sestávající z lékařů, sester, ošetřovatelů, sociální pracovnice, psychologa, dobrovolníků a duchovních,
  • prostředí hospice se maximálně blíží domácím podmínkám, režim dne se přizpůsobuje v maximální možné míře potřebám jednotlivců. Nikdo nepředepisuje, kdy se musí vstávat, kdy uléhat, ba dokonce ani kdy je třeba jíst…
  • hospic umožní pacientům žít naplno, jak jim jejich onemocnění dovolí.

Hospice často poskytují i další návazné služby

Respitní pobyt patří mezi odlehčovací služby, které pomáhají rodinám, jež se dlouhodobě starají o těžce nemocného člověka, aby si odpočinuly, upravily bydlení apod. Pobyt nemocného v hospici je zpravidla omezen na dobu několika týdnů.  

Půjčovna zdravotnických a kompenzačních pomůcek zapůjčuje pomůcky, které ulehčí péči o nemocné v domácím prostředí - např. antidekubitní pomůcky, polohovací lůžka, vozíky, kyslíkové přístroje apod.

 


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: