Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

XVI. DEN HOSPICOVÉ PÉČE aneb …má to smysl


PROGRAM VIDEOVERZE ODBORNÉ KONFERENCE:

Úvodní slovo

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

 

SPIRITUALITA V PÉČI O TERMINÁLNĚ NEMOCNÉ

prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. – prorektor JU, profesor TF JU

 

LOGOTERAPIE V HOSPICOVÉ PÉČI

PhDr. Monika Ulrichová, Ph.D. – pedagožka a psychoterapeutka, Univerzita Hradec Králové

 

SMYSLUPLNÁ KOMUNIKACE S PACIENTY A JEJICH RODINAMI

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. – přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze

 

HOSPICOVÁ PÉČE U PACIENTŮ S DEMENCÍ

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – ředitelka Gerontologického centra Praha

 

SMYSL TERMINÁLNÍ SEDACE

MUDr. Pavel Žvak– lékař Hospice na Svatém Kopečku

 

PÉČE O SPIRITUÁLNÍ POTŘEBY TERMINÁLNĚ NEMOCNÝCH

Mgr. Helena Machulová, Ph.D. – odborná asistentka

 

TF JU SMYSL PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. – odborný pracovník MMR ČR, poradce pro pozůstalé

 

Na konferenci je možné se  přihlásit zde: https://www.vzdelavaciinstitut.eu/kalendar , případně na emailu vzdelavani@hospicpt.cz

Konferenční poplatek: 200,-  (pro členy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče - 150,-)

 

Změna programu vyhrazena

Záštita nad konferencí: MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: