Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.
Nacházíte se na: ... » Videa a audio » Konference

Konference APHPP


Hospic - dobrá tečka za životem (2019)

MUDr. Marie Svatošová - eutanazie versus identita lékaře

https://www.youtube.com/watch?v=6uqe3mWRpAk&feature=youtu.be

 

Mgr. Marta Vacková - sociální práce v hospicové péči ve venkovském prostředí

https://www.youtube.com/watch?v=3K57u9ZLf4I&feature=youtu.be

 

PhDr. Robert Huneš - mezinárodní odborná konference APHPP

https://www.youtube.com/watch?v=izwqu2UgEl4&feature=youtu.be

 

MUDr. Mgr. Pavel Žvak

https://www.youtube.com/watch?v=xI0f52kEHAQ

 

Markéta a Jiří Královcovi - Nadační fond Klíček aneb dětský hospic

https://www.youtube.com/watch?v=PscpgI9iakY

 

MUDr. Ilona Burdová - komunikace s pacienty a příbuznými

https://www.youtube.com/watch?v=ah7QEaXczr8

 

Doc. MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D. - eutanazie versus hospic

https://www.youtube.com/watch?v=UeNEczypy-c

 

Hořet ale nevyhořet aneb kde ostatní končí, hospice teprve začínají (2018)

P. Vojtěch Kodet, Th.D.,O. Carm: Duchovní péče o nemocné bez víry

https://www.youtube.com/watch?v=eeHClNoW1Kc

 

Jana Sieberová, MUDr. Pavel Sieber: Dětský pacient v domácí hospicové péči – kazuistika

https://www.youtube.com/watch?v=TqQwWiqHypk

 

PhDr. et Mgr. Robert Huneš

https://www.youtube.com/watch?v=949JcjbhF0c

 

Kdybych měl už jen jeden den života (2017)

PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

https://www.youtube.com/watch?v=2Q7bGY1AusY

 

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.: Věda, víra a nevyléčitelně nemocní

https://www.youtube.com/watch?v=O8mL34JfCQg

 

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.: Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, aneb strach z nemoci a umírání

https://www.youtube.com/watch?v=e7ZAsEqf7eA

 

Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.: Hodnota lidského života v jeho závěru, aneb apologie proti eutanatikům

https://www.youtube.com/watch?v=LY6Af6VA3wk

 

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et Ph.D., PhDr. Zlatica Dorková, PhD.: Existenciálne súvislosti v starostlivosti o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov

https://www.youtube.com/watch?v=xKUR9U_ORnA

 

P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE: Duchovní péče o nemocné bez víry

https://www.youtube.com/watch?v=DwhfXHIqWxM

 

Jana Sieberová: V okamžiku smrti potřebujeme blízkost druhého člověka 

https://www.youtube.com/watch?v=LkzFz2tpR5E&feature=youtu.be

 

 


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: