Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Daňové zvýhodnění dárců


 

Podmínky pro fyzické osoby a zaměstnance

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně (nejpozději začátkem března) a to za celý předchozí rok.

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč. Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče o.s. je osvobozeno od daně. Veškeré dary, které získáme, využijeme v plné výši.

Rádi Vám vystavíme darovací smlouvu či potvrzení o daru - prosíme o vyplnění kontaktních informací a jejich zaslání na: info@asociacehospicu.cz.

Kontaktní informace Jméno a příjmení (u právnických osob název firmy) Ulice, město, PSČ, telefonní číslo, e-mail. U právnických osob: IČO, DIČ, kontaktní osobu.

Korespondenční adresa (pošlete, pokud se liší od adresy firmy nebo trvalého bydliště): Jméno/firma Ulice, město, PSČ.


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: