Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Eutanazie a asistované suicidium: legalizace a vývoj v Kanadě


17. září 2019, 14.00 

učebna P8, budova Katolické teologické fakulty

Thákurova 3, Praha 6 (u stanice metra Dejvická)

 

Otázky spojené s koncem lidského života, rovněž otázky legalizace aktivní eutanazie, představují bezpochyby ústřední témata současné debaty v bioetice a lékařské etice. Aktuálně nabrala tato závažná diskuse opět na síle také v České republice. Opakovaně je při diskusích o eutanazii veden pohled na zkušenosti z evropských zemí, kde je aktivní eutanazie za určitých podmínek zákonem umožněna, zejména na Nizozemí, Belgii a Lucembursko. Prof. McQueenová ve své přednášce zaměří pozornost na zemi, které v uvedených debatách obyčejně nebývá věnován příliš velký prostor – představí situaci a zkušenosti z Kanady. Ve svém příspěvku soustředí své úvahy rovněž na etické otázky spojené s danou tematikou. Prof. Dr. Moira McQueenová je profesorkou teologické etiky na University of St. Michael’s College v kanadském Torontu. Zde od roku 2004 vede také Katolický bioetický institut. Papež František ji roku 2014 povolal za členku Mezinárodní teologické komise. Ve svém bádání se zaměřuje zejména na témata z oblasti bioetiky a lékařské etiky. Přednáška bude pronesena v angličtině a simultánně překládána do češtiny. Po přednášce bude následovat diskuse, která bude rovněž tlumočena.


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce:

klikněte pro stažení pozvánky v pdf