Pomáhejte s námi

Jsme tu pro všechny, kterým je blízká hospicová paliativní péče všude tam, kde umírají lidé. Připravujeme vzdělávání pro management, zdravotní sestry, lékaře a další personál sociálních služeb, připravujeme systémové návrhy řešení pro rozhodování politiků na všech úrovních, spolupracujeme na koncepci poskytování hospicové péče na lokálních i národních úrovních a pomáháme téma umírání diskutovat v celé společnosti. Vaše pomoc podporuje kvalitu, udržitelnost i rozvoj služeb hospicové péče v celé republice.

Aktuální sbírka

Kytice pro pro MUDr. Marii Svatošovou

Podpořit nás můžete:
DMS DOBRATECKA 30,60,90 na telefonní číslo 87 777,
nebo na č. ú. 300280585/0300,

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01

  • info@asociacehospicu.cz
  • +420 731 461 142
  • kancelar@asociacehospicu.cz
  • +420 737 886 592

IČ: 270 02 659
DIČ: CZ27002659

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 15869