POMÁHEJTE S NÁMI

Jsme tu pro všechny, kterým je blízká hospicová paliativní péče všude tam, kde umírají lidé. Připravujeme vzdělávání pro management, zdravotní sestry, lékaře a další personál sociálních služeb, připravujeme systémové návrhy řešení pro rozhodování politiků na všech úrovních, spolupracujeme na koncepci poskytování hospicové péče na lokálních i národních úrovních a pomáháme téma umírání diskutovat v celé společnosti. Vaše pomoc podporuje kvalitu, udržitelnost i rozvoj služeb hospicové péče v celé republice.

Podpořit nás můžete zasláním příspěvku na náš účet:
300280585/0300

nebo přispěním na sbírkové platformě:

Všem našim dárcům velice děkujeme za podporu. Díky těmto finančním prostředkům můžeme poskytovat podporu hospicům v celé České republice.

Obzvláště děkujeme KDU-ČSL za poskytnutí kancelářských prostor, Nadaci EP Corporate Group za poskytnutí významného grantu a NN Životní pojišťovně za štědrý finanční dar.

Hospic je místo, odkud se ze života odchází v klidu a smíření.

Hospic je něžná, láskyplná péče, hospic je dobrá tečka za životem.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče