ČLENOVÉ ASOCIACE

ČESTNÍ ČLENOVÉ

MUDr. Marie Svatošová

JUDr. Jitka Smejkalová

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Mgr. Jana Vážanová

Ing. Jaromír Bílý

Ing. Marie Korejsová

MUDr. Viola Svobodová

Ing. Miloslav Běťák

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

PROGRAM PRO ČLENY

Aktivní účast a možnost podílet se při prosazování změn v legislativě týkající se hospicové péče

Hájení zájmů členů – poskytovatelů hospicové paliativní péče při jednáních s orgány státní správy a samosprávy

Zpracovávání standardů kvality hospicové paliativné péče s aktivním zapojením členů do výsledné podoby

Propagace členů ve vlastním zpravodaji (prioritně o práci a aktivitách členů)

Propagace členů u mediálních partnerů: Diagnóza v ošetřovatelství, Florence, Sociální služby, Bulletin SPL, Sociální práce, Funeral Quartal, Katolický týdeník, Hospice.cz

Výhodnější přístup ke zdrojům a produktům partnerů, Slevy na vzdělávání Promediamotion

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ručí pouze za své členy jako za odborně erudované, ekonomicky průhledné a korektní. Jsou pro ně závazné velmi přísné standardy působení a péče.

JAK SE STÁT ČLENEM

Máte zájem o členství v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče? Kontaktujte nás na: info@asociacehospicu.cz.

Hospic je místo, odkud se ze života odchází v klidu a smíření.

Hospic je něžná, láskyplná péče, hospic je dobrá tečka za životem.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče