NAŠE POSLÁNÍ

Sdružujeme, pomáháme a hájíme zájmy organizací všech forem hospicové péče.

Nastavujeme a podporujeme kvalitu poskytování hospicové péče.

Proměňujeme pohled společnosti na závěr života.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01

  • info@asociacehospicu.cz
  • +420 731 461 142
  • kancelar@asociacehospicu.cz
  • +420 737 886 592

IČ: 270 02 659
DIČ: CZ27002659

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 15869