NAŠE POSLÁNÍ

Sdružujeme, pomáháme a hájíme zájmy organizací všech forem hospicové péče.

Nastavujeme a podporujeme kvalitu poskytování hospicové péče.

Proměňujeme pohled společnosti na závěr života.

Hospic je místo, odkud se ze života odchází v klidu a smíření.

Hospic je něžná, láskyplná péče, hospic je dobrá tečka za životem.

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče