Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Přijetí za řádného člena


PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ NOVÉHO ŘÁDNÉHO ČLENA DO APHPP

 

  • Žadatel pošle do kanceláře APHPP přihlášku ke členství, tj. řádně vyplněný a vytištěný formulář APHPP včetně příloh poštou na adresu Karlovo náměstí 5, 128 01 Praha 2 (a současně pouze též formulář elektronicky na adresu info@asociacehospicu.cz).

  • Zaměstnanec kanceláře ověří údaje na přihlášce uvedené (telefony, web, email). V případě nesrovnalostí je přihláška vrácena žadateli, pokud je v pořádku, je zaevidována.

  • Žadatele po zaslání žádosti zpravidla navštíví delegáti pověření představenstvem APHPP (obvykle člen představenstva, člen APHPP poskytující stejnou nebo podobnou službu a zaměstnanec kanceláře). Z návštěvy žadatele je pořízen stručný zápis s návrhem na (ne)doporučení k přijetí.

  • Představenstvo předloží na nejbližší Valné hromadě svůj návrh a Valná hromada rozhodne o přijetí či nepřijetí žadatele.

  • Zaměstnanec kanceláře následně informuje žadatele o rozhodnutí Valné hromady.

 

Přihláška ke stažení: Přihláška pro řádné členy


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: