Vítáme Vás na stránkách Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje hospice v ČR a přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti a umírání.

Dobrovolníci v hospicové péči


 

Dobrovolníci v hospicové péči

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást multidisciplinárního hospicového týmu. Ten je složen nejen z ošetřujícího personálu - lékařů, sester, sociálních pracovníků, ošetřovatelů - ale i psychologů, duchovních a dobrovolníků.

Dobrovolníci se podílejí na životě hospice a jeho pacientů i pracovníků – ale nenahrazují odbornou zdravotnickou péči personálu. Dobrovolníci tráví čas s pacienty - pomáhají jako společníci, mohou pacientům předčítat, doprovázet je do zahrady, na programy v hospici apod. Jsou nepostradatelní při pořádání akcí pro veřejnost, benefičních a fundraisingových aktivitách. Dobrovolníci pomáhají i např. s překlady, administrativou, pečují o zahrady či květiny v hospici.

Uvažujete o dobrovolné práci v hospici? Nabídněte Váš volný čas, to co umíte a pomozte nám zajistit důstojnou péči o naše pacienty. V sekci O hospicích najdete nejbližší hospic a můžete se ještě dnes informovat o možnosti spolupráce. Dobrovolnictví ve zdravotnictví a hospicích jsme věnovali velkou část zpravodaje APHPP Rovnováha č. 1/2011. Najdete tam rozhovor s metodičkou a supervizorkou dobrovolnických programů MUDr. Ivanou Kořínkovou, koordinátorkou dobrovolníků v čerčanském hospici Mgr. Janou Ambrožovou a esej jedné nejmenované dobrovolnice: http://www.asociacehospicu.cz/html/files/01_rovnovaha_2011.pdf

Dobrovolnické programy v členských organizacích APHPP

Z průzkumu, který APHPP udělala ve svých členských organizacích v roce 2010, vyplývá, že většina organizací má zavedené dobrovolnické programy: • dobrovolnický program má 13 organizací, 5 z nich je akreditováno ministerstvem vnitra, • v programech pracuje přes 270 dobrovolníků, • ve většině organizací probíhá pravidelné školení dobrovolníků pro výkon dobrovolnické služby, je zajištěna supervize, jsou uzavírané dobrovolnické smlouvy, více než polovina má zřízenou samostatnou pozici koordinátora dobrovolníků.

APHPP se snaží získat prostředky na profesionalizaci dobrovolnických programů v hospicích v České republice a tím pomoci ke zlepšení péče o těžce nemocné a umírající. Jak ukazuje dlouholetá zkušenost nejen ze zahraničí, dobře vyškolení dobrovolníci mají svou nezastupitelnou roli v multidisciplinárním hospicovém týmu, který poskytuje komplexní péči o nemocného a jeho blízké, rodinu. Předpokladem optimálně připraveného dobrovolníka je adekvátně připravený a kompetentní koordinátor, který celý dobrovolnický program řídí a má na starost.

Zdroje informací k dobrovolnictví

- Metodické doporučení pro zavedení dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v souladu s procesy řízení rizik a bezpečnosti pacientů“ (Věstník MZČR č. 6/2009 a Portál kvality MZ) - Metodika evaluace dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních“ (Věstníku a na Portál kvality MZČR) - https://portalkvality.mzcr.cz/Odbornik/Pages/116-Metodika-pro-zavedeni-dobrovolnickeho-programu-v-souladu-s-procesy-rizeni-rizik-a-bezpecnosti-pacientu.html - knihovna s publikacemi k dobrovolnictví - www.hest.cz - informace k akreditovaným dobrovolnickým programům nestátních neziskových organizací - www.mvcr.cz/dobrovolnicka-sluzba.aspx - aktuální informace týkající se vzdělávání a supervizí pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních - www.consulth.cz - sjednocení informací o dobrovolnictví - www.dobrovolnik.cz

„Dobrovolníci mění svět!“ – Evropský rok dobrovolnictví 2011

„Mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků,“ prohlásil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan. V tomto duchu uvažuje také 100 milionů Evropanů, kteří věnují svůj čas a zkušenosti na pomoc potřebným a zároveň na obohacování své vlastní společnosti. Evropská komise v prosinci 2010 odstartovala Evropský rok dobrovolnictví, který má v roce 2011 dobrovolnou činnost vyzdvihnout a povzbudit k ní více občanů. Slogan pro tento rok zní „Dobrovolníci mění svět!“ a představili jej místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová, belgický federální ministr sociálních věcí Jean-Marc Delizée a poslankyně Evropského parlamentu Marian Harkinová. „Ráda bych vyjádřila uznání milionům Evropanů, kteří si najdou čas na to, aby zlepšovali svět kolem nás, “ uvedla komisařka Viviane Redingová. "V hloubi svého nitra jsme všichni schopni měnit věci k lepšímu a projevovat starost o ty, kteří to potřebují. Dobrovolnictví upevňuje naše základní evropské hodnoty, jimiž jsou solidarita a sociální soudržnost. Při příležitosti zahájení Evropského roku dobrovolnictví chci získat podporu pro lidi, kteří usilují o změnu. Nadešel totiž čas, abychom se o práci dělili s ostatními a vraceli jim jejich zájem – nadešel čas, abychom pomáhali těm, kteří pomáhají.“ Ze studie Eurobarometru z května 2010 vyplývá, že do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů. Dobrovolnictví je definováno různě a různé bývají i tradice s ním spojené. Všechny činnosti však spojuje jedno: pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí, což je často přivádí k novým a lepším pracovním příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji. Evropská komise pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech. Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Evropský rok dobrovolnictví 2011 má práci dobrovolníků vyzdvihnout a povzbudit k ní rovněž ostatní tak, aby se i oni do této činnosti zapojovali a pokusili se řešit existující problémy. Iniciativa si klade čtyři hlavní cíle: - snížit překážky pro vykonávání dobrovolné činnosti v EU, - posílit pravomoci dobrovolnických organizací a zvýšit kvalitu dobrovolnictví, - oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti, - zvýšit povědomí o významu dobrovolnictví.  

Další informace

Oficiální stránky Evropského roku www.europa.eu/volunteering (uveden je na nich i harmonogram turné „Evropský rok dobrovolnictví 2011") Internetové stránky aliance: www.eyv2011.eu Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně a členky Komise odpovědné za spravedlnost, základní práva a občanství: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm (zdroj informací k ERD: http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1640_cs.htm)

 


Váš názor nás zajímá!

Napište nám Vaše připomínky, nápady i vlastní zkušenosti z oblasti hospicové péče.

Nepřehlédněte:


Zpravodaj Rovnováha - zpravodaj Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Nadcházející akce: