Nepostradatelná zdravotní služba je permanentně v existenčních problémech a závislá na soukromých dárcích…