Společné stanovisko Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a České společnosti hospicové péče ČLS JEP ke článku, který byl publikován v MF Dnes.