V sobotu 15. dubna se uskutečnila čtvrtá pouť hospiců České republiky. Tentokrát v Křižanově na Vysočině, rodišti české středověké světice sv. Zdislavy. Mši sv. celebroval Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný pražský biskup zodpovědný v ČBK za zdravotnictví. Z různých koutů republiky se sjelo přes 200 poutníků. Někteří vykonali pouť pěšky, např. početná skupina zaměstnanců a příznivců brněnského Hospice sv. Alžběty. Mezi poutníky dále byli účastníci z hospiců v Ostravě, Praze, Č. Kostelci, Vel. Meziříčí, Lysé n. L., Prachatic, Opavě a dalších, včetně řady jejich příznivců a podporovatelů. Samozřejmě nechyběla ani zakladatelka hospicového hnutí u nás MUDr. Marie Svatošová, jež vedla společné přímluvy, zatímco čtení primář Červenokosteleckého hospice Anežky české MUDr. Jan Král. Bez zajímavosti není, že slouží v tomto hospici od samého začátku, už 28 let…

Mons. Wasserbauer ve své promluvě přítomné povzbuzoval ve víře a naději, kdy zaměstnancům a dobrovolníkům vyjádřil obdiv a poděkování za jejich práci. Snad nejvíce rezonovala jeho výzva dar víry neschovávat před světem: „Svoji víru dosvědčujte druhým!“

Krásné zázemí pouti vytvořil místní duchovní správce P. Josef Pohanka, jak organizací, tak seznámením s historií poutního místa a osobou sv. Zdislavy.