O asociaci

Sdružujeme, pomáháme a hájíme zájmy organizací všech forem hospicové péče.
Nastavujeme a podporujeme kvalitu poskytování hospicové péče.
Proměňujeme pohled společnosti na závěr života.

Členové asociace

Čestní členové

MUDr. Marie Svatošová
JUDr. Jitka Smejkalová
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Mgr. Jana Vážanová
Ing. Jaromír Bílý
Ing. Marie Korejsová

MUDr. Viola Svobodová
Ing. Miloslav Běťák
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Řádní členové APHPP

Program APHPP pro členy

Aktivní účast a možnost podílet se při prosazování změn v legislativě týkající se hospicové péče

Hájení zájmů členů – poskytovatelů hospicové paliativní péče při jednáních s orgány státní správy a samosprávy
Zpracovávání standardů kvality h.p. péče s aktivním zapojením členů do výsledné podoby

Propagace členů a jejich kvality

Ve vlastním zpravodaji ROVNOVÁHA – prioritně o práci a aktivitách členů

U mediálních partnerů APHPP: Diagnóza v ošetřovatelství, Florence, Sociální služby, Bulletin SPL, Sociální práce, Funeral Quartal, Katolický týdeník, Hospice.cz

Výhodnější přístup ke zdrojům a produktům partnerů APHPP

Slevy na vzdělávání – Promediamotion…

APHPP ručí pouze za své členy jako za odborně erudované, ekonomicky průhledné a korektní. Jsou pro ně závazné velmi přísné standardy působení a péče.

Jak se stát členem

Tým asociace

PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA

Prezident 

e-mail: reditel@hospicpt.cz,
tel: 777 704 210

Ing. Taťána Janoušková

Viceprezidentka

e-mail: reditel@hospiczdislavy.cz,
tel: 604 697 317

Bc. Martin Pražák

Viceprezident

e-mail: martin.prazak@caritas.cz,
tel: 731 625 763

Ing. Marta Šťastná

Viceprezidentka

e-mail: marta.stastna@hospickopecek.charita.cz,
tel: 777 729 527

Renata Hadová

Asistentka prezidenta

e-mail: kancelar@asociacehospicu.cz,
tel: 737 886 592

Dita Sedláčková

Manažerka

e-mail: info@asociacehospicu.cz,
tel: 733 608 643

Revizní komise

Bc. Martin Pražák

Předseda komise

e-mail: martin.prazak@caritas.cz,
tel: 731 625 763

Blanka Štěvicová, DiS.

e-mail: hospic@mostmail.cz,
tel: 776 286 265

Ing. Denaé Rufer

e-mail: info@hospic-kolin.cz,
tel: 731 301 454

Dokumenty ke stažení

Stanovy

Standardy

Výroční zprávy

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01

  • info@asociacehospicu.cz
  • +420 731 461 142
  • kancelar@asociacehospicu.cz
  • +420 737 886 592

IČ: 270 02 659
DIČ: CZ27002659

Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 15869